An toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Thứ hai, 16/12/2019 - 05:36 PM

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Căn cứ vào đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các Doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

 

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động nhóm 4 như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,và 5 gồm những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 

 Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, phương pháp cải thiện, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh…

 

 Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: nhận biết các yếu tố nguy hiểm, quy trình xử lý sự cố liên quan…

 

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

 

 Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

 

 Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới; đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 4, kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện ở cơ sở.

 

 Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 

 Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 1 năm một lần kể từ ngày được chứng nhận huấn luyện lần trước đó và thồ gian huấn luyện bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 

IV. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

 

Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được ghi tại sổ theo dõi huấn luyện (thời hạn 1 năm 1 lần).

 

V. ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN

 

 Tại Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam.

 

 Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.

 

VI.LỊCH KHAI GIẢNG: Công ty thường xuyên Khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

 

VII. HỌC PHÍ: theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam

Địa Chỉ: Số 65 đường B2, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Ðiện Thoại: 0908067408

Fax: (08)62.690.253

Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com


Tin cùng chuyên mục

Đối tác - Khách hàng
Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam

Địa Chỉ: Số 65 đường B2, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Ðiện Thoại: 0908067408

Fax: (08)62.690.253

Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

 © Copyright 2016 www.quantracmoitruonglaodong.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top